Čo ponúkame? 

spracovanie projektu

podľa požiadaviek klienta na základe obhliadky situácie a s odbornou starostlivosťou pripravíme projekt a cenovú kalkuláciu

výsadba trávnikov,  okrasných stromov, kvetov 

na základe požiadaviek klienta s dôrazom na odbornú starostlivosť realizujeme výsadbu v súlade s plánom výsadby

imitácia skalných útvarov a jaskýň 

skalné útvary a jaskyne sú moderným prvkom patriacim do záhrady najmä pri väčších plochách, ich vhodné umiestnenie vizuálne pôsobí veľmi originálne 
 

predaj trávnatých kobercov 

trávnaté koberce sú rýchlym a účinným riešením pri tvorení trávnatých plôch, záujemcom dodávame nami vypestované role a zabezpečujeme tiež ich pokládku
 

drevené altánky, pergoly, mostíky 

drevo ako prírodný materiál patrí do záhrady, preto sú často jej prirodzenou súčasťou altánky, pergoly a mostíky v rôznych podobách

výstavba záhradných jazierok 

záhradné jazierka sú originálnym spestrením záhrady, dopĺňajú atmosféru záhrady a sú nositeľom pokoja
 

zavlažovacie systémy 

zjednodušenie zabezpečenie vlahy pre rastliny poskytujú zavlažovacie systémy, ktoré vieme realizovať v rôznych stupňoch automatizácie
 

údržba záhrad

aj po realizácii projektu poskytujeme našim klientom, ale aj iným záujemcom pomoc s údržbou záhrad 

Chcete nás kontaktovať?